רח' ברקוביץ' 4, תל-אביב. שלוחה בחיפה, שד' פל-ים 6. טלפונים: 077-6523003, 052-2992227

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

משפחה צואות וירושות 

המשרד מתמחה בטיפול בכל ענייני המשפחה הירושה וצוואות, לרבות: ענייני גירושין, יישוב סכסוכים, בי"ד רבני, בימ"ש לענייני משפחה, מזונות, חלוקת רכוש, הסדרי ראיה, משמורת, אפוטרופסות, אלימות במשפחה, עריכת צוואות, קבלת צו ירושה, צו קיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול הליכים משפטיים לביטול / פסילת צוואה, ניהול הליכים בבתי המשפט ומול הרשם לענייני ירושה, פתרון סכסוכים בין יורשים, גישור בענייני ירושה וכיוב' 

עו"ד אמיר לנטון משמש בין היתר חבר בוועדת דיני משפחה וירושה של לשכת עורכי הדין. כמו כן משמש חבר בוועדת קניין ומקרקעין של לשכת עורכי הדין. 


מומחיות המשרד גם בתחום המקרקעין, מסייעת רבות בהליכים בענייני הירושה, המעלים פעמים רבות סוגיות וצרכים גם בתחום זה.


כתבה באתר וואלה מאת עו"ד אמיר לנטון (מצורף לינק) :

http://law.walla.co.il/item/3113641מהי הדרך החוקית לביטול צוואה?

כאשר נפל פגם צורני או מהותי בצוואה, או התברר כי המצווה לא ערך אותה מרצונו החופשי, תחת השפעה בלתי הוגנת או שהיה במצב לא צלול, לצוואה לא יהיה תוקף משפטי והיא תבוטל

חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך צוואה שבה הוא רשאי לקבוע את חלוקת רכושו בהתאם לרצונו החופשי. בצוואה רשאי המצווה להגדיר מי יהיו יורשיו החוקיים ולקבוע לאיזה חלק מעיזבונו הם זכאים. בכל עת ומכל סיבה, הצוואה ניתנת לשינוי על ידי המצווה הרשאי לבטל את הצוואה הקודמת. יוער כי במקרה מיוחד של צוואה הדדית, בין בני זוג, קבע המחוקק דרך מיוחדת לשינוי הצוואה.

לאחר המוות תהיה תקפה רק הצוואה האחרונה שהותיר אחריו המצווה, וצוואות שקדמו לה יתבטלו. לכן חשוב מאוד לציין את התאריך על גבי כל מסמך, כדי שניתן יהיה לקבוע אם מדובר בצוואה האחרונה. כמו כן, גם אם צוואה לא בוטלה, ונכתבה צוואה אחרת, הצוואה האחרונה תקבל את התוקף המשפטי.

ביטול צוואה עקב פגמים צורניים ו/או מהותיים בעריכתה

כדי שלצוואה יהיה תוקף משפטי יש לערוך אותה בהתאם לתנאים המפורטים בחוק הירושה. לניסוח הצוואה אין כללים, והניסוח בדבר הרכוש יכול להיות כללי או מפורט. עם זאת ישנם חמישה סוגי צוואות בעלות תוקף משפטי שניתן לערוך, והם: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה וצוואה הדדית שעורכים יחד בני זוג. 

כל אחת מהדרכים לעריכת צוואה מוגדרת באופן מפורש בחוק, וחייבת לעמוד בכללים שנקבעו לה. כך לדוגמה: צוואה שנאמרה בעל פה צריכה לעלות על הכתב בהזדמנות הראשונה ולהימסר לרשם לענייני ירושה והיא תקבל תוקף משפטי רק אם המצווה אמר אותה בעל פה, והיא נערכה עקב מצב רפואי קשה המוגדר כ"שכיב מרע". צוואה בעדים צריכה להיחתם בנוכחות שני עדים ולא מספיק עד אחד וכדומה. במקרים שבהם צוואה לא נערכה על פי הכללים, ייתכן וניתן יהיה לפסול אותה מחמת הפגמים שנפלו בה. מנגד ניתן יהיה להתגבר על פגמים מסוימים בהתאם להוראות חוק בירושה.

ביטול צוואה על ידי המצווה

סעיף 36 לחוק הירושה עוסק בביטול צוואה על ידי המצווה. על פי סעיף, רשאי המצווה לבטל את צוואתו, בין אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ובין אם על ידי השמדה מוחלטת של המסמך עליו היא כתובה.

החוק מניח, כי אם צוואה הושמדה פיזית, המצווה אכן התכוון לבטל אותה. כאשר המצווה מעוניין לבטל את צוואתו אין חובה לבחור דרך ביטול הזהה לדרך שבה נעשתה הצוואה. כלומר, צוואה בעדים ניתנת לביטול בכתב יד, בעל פה וכדומה.

חוק הירושה קובע כי כאשר המצווה ערך צוואה חדשה, שיש בה הוראות הסותרות את ההוראות בצוואתו הקודמת, רואים את ההוראות החדשות כמבטלות את ההוראות בצוואה הקודמת. כלל זה תקף גם אם המצווה לא ציין בצוואה החדשה שהיא מבטלת את הקודמת.

ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30(א) לחוק הירושה, קובע כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. לפיכך, במקרה שנפל פגם במסמך, או התברר כי המצווה לא ערך אותה מרצונו החופשי, תחת השפעה בלתי הוגנת או שהיה במצב לא צלול, לצוואה לא יהיה תוקף משפטי, והחלוקה תתבצע על פי חוק הירושה. כך גם במקרה שתוכן הצוואה אינו ניתן לביצוע, אינו מוסרי או אינו ממלא אחרי חוקי המדינה.

סעיף 34 לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי בטלה. משמעות הדבר היא שגם במקרים שבהם ברור כי הצוואה נערכה על ידי המצווה, והיא משקפת את רצונו החופשי, רשאי בית המשפט לבטל את תוקפה המשפטי כאשר היא כוללת הוראה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי אפשרית. לדוגמה, אם ישנו סעיף מפורש המתנה את העברת הירושה בתנאי שהיורש יבצע פעולה לא חוקית, כמו הונאה או גניבה, או שמופיעה בה הוראה הנוגדת את תקנות הציבור ואת ערכי המוסר הבסיסיים של החברה - הצוואה תבוטל.

חוק הירושה מונה עילות פסלות נוספות לביטול צוואה, כגון: צוואה שנערכה על ידי קטין, על ידי אדם שהיה פסול דין מחמת מצבו הנפשי או בנסיבות אחרות וצוואה שנערכה כאשר המנוח לא היה יכול להבחין בטיבה עקב מצבו הבריאותי וכאשר המצווה לא היה בדעה צלולה. גם בנסיבות אלה הצוואה תבוטל והירושה תחולק ליורשים על פי הסדר הקבוע בחוק הירושה.

בין היתר ניתן לפסול צוואה במקרים, בהם זוכה על פי צוואה השתתף בניסוחה ועריכתה. למשל אח שערך צוואה להוריו תוך נישול יתר אחיו מהירושה.

בכל אופן שמתעורר ספק בדבר תוקפה של צוואה, מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בדיני ירושה, אשר יבחן את הצוואה ונסיבות עריכתה, ויכוון את הפונה לקבלת החלטה נכונה ומושכלת ולדרכי פעולה מתאימות, ככל שמצריך העניין.
הכתבה פורסמה באתר וואלה, מאת עו"ד אמיר לנטון עוסק בדיני משפחה, צוואות וירושות. משמש בין היתר חבר בוועדת דיני משפחה וירושה בלשכת עורכי הדין. 

המידע המוצג כאן אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.
כל המסתמך על המידע המוצג עושה זאת על אחריותו בלבד.