רח' ברקוביץ' 4, תל-אביב. שלוחה בחיפה, שד' פל-ים 6. טלפונים: 077-6523003, 052-2992227

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

רשויות מקומיות ועיריות

משרד עו"ד אמיר לנטון מטפל בתחום דיני הרשויות המקומיות והעיריות,
בכלל זה בין היתר :

-חיובי ארנונה
-רישוי עסקים
-היטלי השבחה
-חובות וקנסות שונים
-שינוי תב"ע
-היתרי בניה
-עתירות מנהליות שונות
-בתי ספר
-גני ילדים
-איכות הסביבה
ועוד...