רח' ברקוביץ' 4, תל-אביב. שלוחה בחיפה, שד' פל-ים 6. טלפונים: 077-6523003, 052-2992227

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

תכנון ובניה

משרד עורך דין אמיר לנטון מטפל במגוון ענייני התכנון והבניה,
בכלל זה בין היתר :

-ייצוג מול וועדות התכנון השונות
-התנגדויות
-שינויי ייעוד
-שימושים חורגים
-רישוי עסקים
-חריגות בניה
-היטלי השבחה
-שינוי תב"ע
-היתרי בניה
-היטלי השבחה
-בניה לא חוקית
-צוי הריסה
-צוי פינוי
-תביעות ירידת ערך
ועוד...